Klöster in Baden-Württemberg
Kreise   Landkreis G��ppingen   Bettelorden   Franziskaner   
Franziskanerinnenkloster Wiesensteig - Basisdaten
  Zurück
Lage: Wiesensteig, Landkreis Göppingen
Bistum: Konstanz, ab 1821 Rottenburg-Stuttgart
Ordensregel: Franziskaner-Terziarinnen (1590 - 1811)
Gründung: 1590
Konvent bis: 1836
Aufhebung: 1811
Fiel an: Württemberg (1811)
Permalink: http://www.kloester-bw.de/?nr=62